Skicka en lista över fordringarna som fil

Du kan överföra flera fordringar till indrivning samtidigt genom att skicka en reskontralista eller en Excel-fil. Vänligen kontrollera att listan innehåller gäldenärernas kontaktuppgifter samt fordringarnas förfallodagar och det öppna saldot.

Om du inte redan är kund hos Cash-In tar vi kontakt före påbörjandet av indrivningen.