Fyll i ett formulär

Du kan ge oss ett nytt inkassouppdrag genom att fylla i vårt formulär nedan.

Om du inte redan är kund hos Cash-In kommer vi ta kontakt före påbörjandet av indrivningen.

Uppgifter om uppdragsgivaren

Uppgifter om gäldenären

Fyll i ett nytt formulär för varje gäldenär

Uppgifter om fordran

Fakturans uppgifter

2. fakturans uppgifter

3. fakturans uppgifter

4. fakturans uppgifter

5. fakturans uppgifter