Ge ett inkassouppdrag

Du kan enkelt ge oss ett nytt inkassouppdrag, trots att du inte är en befintlig kund hos Cash-In.

Välj det enklaste alternativet för att lämna uppgifter om din fordran.

(Du kan även lämna uppgifter genom att skicka post eller e-post. Adressuppgifterna hittar du här.)

 

Skicka en bild eller kopia på fakturan

Skicka en reskontralista eller Excel-fil.

Skicka fakturans uppgifter med hjälp av vårt formulär.