Ge ett inkassouppdrag

En överföring av försäljningsfordringarna till Cash-Ins påminnelse- eller indrivningstjänst påskyndar kassaflödet, och uppmanar dina kunder att reda ut eventuella oklarhet gällande fakturorna medan ärendena ännu är färskt i minne. Upp till tre av fyra betalar sina skulder efter att ha fått sitt första betalningskrav från Cash-In.

Du kan enkelt ge oss ett nytt inkassouppdrag, trots att du inte är en befintlig kund hos Cash-In. Vi tar kontakt med dig vid behov. 

Välj det enklaste alternativet för att lämna uppgifter om din fordran. Du kan även lämna uppgifter genom att skicka post eller e-post. Adressuppgifterna hittar du här.

 

Skicka en bild eller kopia på fakturan

Skicka en reskontralista eller Excel-fil.

Skicka fakturans uppgifter med hjälp av vårt formulär.