Tjänster

Cash-In erbjuder högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar för indrivning av fordringar, fakturering och ekonomiförvaltning. Målsättningen är att skapa en helhetslösning som så väl som möjligt stöder kundens verksamhet. Det här leder till snabbare omsättning av försäljningsfakturor och möjlighet för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet. Cash-In utvecklar aktivt sina mjukvarulösningar för att kunna erbjuda sina kunder de bästa möjliga tjänsterna och de modernaste elektroniska verktygen.

Inkassotjänster

Cash-In har erbjudit tjänster inom frivillig indrivning sedan år 1985. Genom yrkeskunskap, beslutsamhet och trovärdighet har vi uppnått en hög framgångsprocent och kundbelåtenhet. Läs mera...

Fakturering och ekonomiförvaltning

Cash-Ins fakturerings- och ekonomiförvaltningstjänster erbjuder möjligheten att överlåta hela ekonomiförvaltningen till en pålitlig samarbetspartner. Tjänsterna förverkligas genom användning av företagsgruppens egna DL Prime-program. Läs mera...

Programlösningar

Med hjälp av egen programutveckling erbjuder Cash-In sina kunder de modernaste elektroniska tjänsterna. Till utbudet hör även en heltäckade programlösning för företagets verksamhetsledning, ekonomiförvaltning, kundhantering och rapportering. Läs mera...