Inkassotjänster

Cash-In har aktivt verkat inom inkassobranschen i 30 år. Genom vår yrkeskunniga verksamhet effektiverar vi våra kunders kreditflöden och minskar på kreditförlusterna.

Cash-Ins inkasso- och påminnelsetjänster erbjuder

  • en pålitlig, inhemsk samarbetspartner
  • personlig och vänlig service för både kunder och gäldenärer
  • en lättanvänd Online-tjänst, där du var och när som helst kan följa med dina inkassouppdrag i realtid
  • sofistikerad integration med system för ekonomiförvaltning, så att överföringen av fakturor till indrivning och mottagningen av betalningar blir så enkel som möjligt
  • tjänster vars prissättning baserar sig på förverkligade indrivningshandlingar utan årsavgifter

Påminnelsetjänst

Cash-Ins påminnelsetjänst erbjuder ett effektivt alternativ till företagets egna skötsel av betalningspåminnelser. Läs mera...

Frivillig indrivning

En punktligt och effektivt skött indrivning är en central del av ett framgångsrikt företags verksamhet. Läs mera...

Juridisk indrivning

När den frivilliga indrivningen inte ger önskat resultat kan man driva in fordran på juridisk väg. Läs mera...

Efterbevakning

Genom efterbevakningen sköts de fordringar som har bokförts som kreditförluster och där gäldenärerna har konstaterats medellösa. Läs mera...

Juridiska tjänster

Vår jurist sköter förhandlingar, stämningsansökningar och potentiella rättegångar när fordran bestrids. Läs mera...

Internationell indrivning

När gäldenären är bosatt utomlands behövs internationell indrivning. Läs mera...

Kreditupplysningar

Undvik kreditförluster genom att kontrollera kundens kreditupplysningar i samband med ingåendet av avtalet. Läs mera…