Finansieringstjänster

Cash-In erbjuder olika typer av flexibla finasieringslösningar för sina kunder. Finansieringslösningen skräddarsys alltid efter ditt företags behov.

Ansvarsfullhet och konsumentskydd är hörnstenar i vår verksamhet även när det gäller finansiering. Ansvarsfull kreditgivning innebär bland annat att:

 • Vi försöker skydda dig och dina kunder från överraskande kostnader, överskuldsättning och betalningssvårigheter.
 • Vi ger konsumentkrediter som registrerad kreditgivare under Regionförvaltningsverkets övervakning.

Fakturafinansiering

Inom våra fakturafinansieringstjänster köper vi ditt företags fordringar och sköter om faktureringen för din del.

 • Du får pengar direkt på kontot.
 • Du sparar tid och behöver inte fundera på utskick eller förfallodagar.
 • Dina kunder kan få längre betalningstid.
 • Du slipper kreditförlustrisken om kunden inte betalar fakturan.
 • Ditt företags kassaflöde snabbas upp, och det blir enklare att planera verksamheten.

Ta kontakt så berättar vi mer!

Avbetalningskrediter

Med möjligheten till avbetalning hittar du svar på dina kunders behov av finansiering.

 • Du får pengar direkt i samband med köpet.
 • Din kund får betalningstid upp till 24 månader.
 • Ansökan är enkel och smidig när tjänsten integreras i ditt försäljningssystem.
 • Funkar även i din nätbutik där kunden själv kan begära finansiering för sitt köp.
 • Du slipper kreditrisken om kunden lämnar fakturan obetalt.

Ta kontakt så berättar vi mer!

Företagsfinansiering

Vi stöder våra kundföretags investeringar och tillväxt med hjälp av företagslån.

 • Vi erbjuder konkurrenskraftig finansiering för företag med stabil grund.
 • Avbetalningstiden anpassas efter ditt företags verksamhet och situation.
 • Ditt företags försäljningsfordringar kan användas som säkerhet.

Ta kontakt så berättar vi mer!