Löneräkning

Att sköta löneförvaltningen i tid och i enlighet med lag och kollektivavtal är viktigt för ett företags verksamhet, men kräver specialkunskap. Cash-In sköter löneräkningen som en helhet, så att kunden enbart behöver meddela grunden för lönebetalningen. Löneräkningstjänsten innehåller följande:

  • DL Prime-löneförvaltningsprogram
  • Räkning och utbetalning av löner
  • Bokföringsmaterial och elektroniska konteringar
  • Lagstadgade åtgärder enligt myndighetsbegäran
  • Månads- och årsrapporter
  • Löneintyg
  • Arkivering av lönematerial