Inköpsfakturor och inköpsreskonta

Goda leverantörsförhållanden förutsätter noggrann och tidsenlig skötsel av inköpsfakturor. Cash-In tar hand om hantering, betalning och kontering av kundens inköpsfakturor. Behandlingen av inköpsfakturor skräddarsys för att motsvara kundens särskilda behov. En helt överlåten skötsel av inköpsfakturor innehåller följande:

  • DL Prime-inköpsreskontra
  • Mottagande av fakturor direkt från faktureraren (pappers-, PDF- eller finvoice-fakturor)
  • Skanning av pappersfakturor
  • Kontering av fakturor
  • Cirkulation och godkännande av fakturor
  • Betalning av fakturor
  • Arkivering