Fakturering och försäljningsreskontra

En fungerande skötsel av försäljningsfakturering och -reskontra är en oundviklig del av en framgångsrik affärsverksamhet. Cash-In sköter med yrkesskicklighet kundens fakturering och reskontra, antingen i sin helhet eller till de delar som kunden önskar överlåta till Cash-In. En heltäckande försäljningsfaktureringstjänst innehåller följande:

  • Skapande och skickande av fakturor
  • DL Prime-försäljningsreskontra
  • Skötsel av reskontra och övervakning av försäljningsfordringar
  • Rapportering
  • Överföring av förfallna fordringar till påminnelse och indrivning