Business Intelligence (BI)

Framgångsrik affärsledning förutsätter analys av företagets uppgifter i realtid.

DL Business Intelligence-tjänsten finns till hand mobilt för kunden var och när som helst. Tjänsten använder sig av DL Prime-systemets databaser för att presentera de centrala uppgifterna och nyckeltalen visuellt. På så sätt kan analyser och jämförelser göras så snabbt och enkelt som möjligt.

Business Intelligence är till för dig som vill göra snabba, riktiga och förnuftiga beslut som ger resultat.