Bokföring

Huvudbokföringen är den viktigaste informationskällan för företagets beslutsfattande, rapportering, interna redovisning och beskattning. Cash-In sköter yrkesmässigt kundens bokföring samt stöder kundens affärsverksamhet genom effektiv rapportering och uppföljning. Bokföringstjänsterna innehåller följande delområden:

  • DL Prime-bokföringsprogram
  • Huvudbokföring
  • Rapportering
  • Mervärdesbeskattningsuträkningar och -deklarationer
  • Bokslut
  • Skattedeklarationer
  • Anmälningar till myndigheter
  • Konsultering (t.ex. beskattning, grundande av företag och ändring av bolagsform)