Fakturering och ekonomiförvaltning

Cash-In erbjuder sina kunder högkvalitativa och kostnadseffektiva ekonomiförvaltningstjänster. Kunden får en skräddarsydd helhetslösning, där även överlåtelse av hela ekonomiförvaltningen till Cash-In är möjlig. Utgångspunkten är att kunden ska få personlig service genom en egen kontaktperson som är väl insatt i kundens affärsverksamhet.

Ekonomiförvaltningstjänsterna produceras inom företagsgruppens egna DL Prime-program, vilket utvecklas kontinuerligt för att på bästa möjliga sätt möta kundernas behov. Molntjänsten DL Server Hosting möjliggör direkt tillgång till ekonomiförvaltningsprogrammet, så att kunden när som helst får information i realtid och själv kan skriva ut de rapporter som behövs, när de behövs.

Fakturering och försäljningsreskontra

Cash-In sköter helt eller delvis kundens försäljningsfakturering och -reskontra. Läs mera...

Inköpsfakturor och inköpsreskontra

Cash-In ser till att kundens inköpsfakturor behandlas, betalas och konteras i rätt tid. Läs mera...

Bokföring

Cash-In sköter kundens bokföring med yrkesskicklighet, och stöder kundens verksamhet med effektiv rapportering och uppföljning. Läs mera...

Löneräkning

Cash-In sköter alla löneräkningens delområden så att kunden enbart behöver meddela lönegrunden. Läs mera...

Business Intelligence (BI)

BI-tjänsten samlar information och nyckeltal från databaserna till stöd för ledningens beslutsfattande. Läs mera...

Programlösningar för ekonomiförvaltning

Programlösningar för ekonomiförvaltning produceras inom företagsgruppens egna DL Prime-programmiljö, som utvecklas kontinuerligt för att betjäna kunderna på bästa möjliga sätt. Läs mera...

Online-fakturering

Lättanvänt och förmånligt faktureringsprogram möjliggör fakturering var och när som helst. Läs mera...

 

Cash-In 2Go -mobiltjänst

Digitalisera kvitton, fakturor och verifikat lätt med Cash-In 2Go -mobiltjänsten. Läs mera…

Cash-In TimeKeeper-webbtjänst

Cash-In TimeKeeper-tjänsten är en arbetstidsspårningstjänst integrerad i DL Prime-löneberäkningssystem som gör det möjligt för användare att lägga till arbetstidsposter för beräkning av lön. Läs mera…