Nykarleby stad

Nykarleby är en stad i Österbotten med ca 7500 invånare. Stadens samarbete med Cash-In startade redan 2015, då staden tog i bruk Cash-In:s inkassotjänster. Det goda samarbetet fördjupades i februari 2021, då staden övergick till att använda Cash-In:s Fakturans livscykel.

Idén att utöka samarbetet kom vid den årliga genomgången, då diskussioner uppstod hur mycket resurser själva faktureringen egentligen tar av ekonomiavdelningen. Staden ville höra ifall den redan bekanta samarbetspartnern hade någon lösning på problemet. Efter en kort diskussion kom båda parter till den slutsatsen att Cash-In Fakturans livscykel är det rätta alternativet.

Med helhetspaketet utökas samarbetet från att idag varit endast indrivningen, nu också inkludera fakturaförmedling, reskontraskötsel, betalningspåminnelser och kundtjänst.

- Cash-In Fakturans livscykel var ett naturligt steg att ta. Vi är glada, att vi har hittat en kunnig och pålitlig samarbetspartner, som har lång erfarenhet med att sköta liknande uppgifter, säger Nykarleby stads ekonomidirektör Jan Kronqvist.

Samarbetet började i februari 2021, då staden övergick till Cash-In Fakturans livscykel. Staden sköter själva faktureringen, men allt annat är utlokaliserat till Cash-In.

- Staden skickar fakturamaterialet som en fil, vi tolkar filen, läser in den i vårt system, och skickar dom vidare till slutkunden på överenskommet sätt. Vi sköter också om försäljningsreskontran. Vid behov skickar vi ut betalningspåminnelser och indrivningsbrev berättar försäljningschef Kenneth Bjon.

Funderar du på att utlokalisera faktureringen?


Ta kontakt:

Kenneth Bjon

Försäljningschef 

tel: +358 (0)207 701 573,  +358 (0)40 673 8717

e-mail: kenneth.bjon(at)cash-in.fi