Reklamationer

Om du är av annan åsikt än borgenären gällande skuldens indrivningsbarhet bör du omedelbart göra en reklamation, alltså framföra en klagan. Reklamationer ska helst göras skriftligen, så att alla uppgifter tas i beaktande i den fortsatta behandlingen.

Den del av skulden som är ostridig bör dock betalas utan dröjsmål trots reklamationen, och du kan bli ansvarig för indrivningskostnaderna även om gälden till övriga delar anses obefogad. Det är inte heller lönt att göra obefogade reklamationer, eftersom dessa genom dröjsmål och utökningar i indrivningsarbetet kan leda till högre indrivningsavgifter.

Den skriftliga reklamationen bör skickas både till indrivningsbyrån och den ursprungliga borgenären. Du kan skicka den till Cash-In per post, e-post eller genom att använda blanketten nedan.