Juridisk indrivning

Om fakturan inte är betald på betalningskravets förfallodag och inget har avtalats om betalningen kan gälden tas till tingsrätten för att få ett domstolsbeslut i ärendet. När stämningen anhängiggörs tillkommer även lagenliga stämnings- och rättegångskostnader.

Tingsrätten delger stämningsansökan per brev, telefon eller genom användning av stämningsman. Efter delgivningen är det ännu möjligt att undvika utmätning och anteckning i registret över betalningsstörningar genom att betala skulden i sin helhet. Tag genast kontakt med Cash-In om du har fått en delgivning från tingsrätten och vill sköta ditt ärende.

En dom från tingsrätten leder till en betalningsanmärkning i kredituppgifterna samt till indrivning av skulden genom utsökning. Utsökningsmyndigheterna har rätt att utmäta lön, övriga inkomster och egendom för att fullgöra skulden.