Om du fått brev

Om du lämnar din faktura obetald skickas först en påminnelse om din skyldighet att betala. Som ersättning för påminnelsen har fakturans avsändare och indrivningsbyråer en lagstadgad rätt att tillägga en påminnelseavgift på 5 euro. Betalningsskyldigheten gäller även påminnelseavgiften.

Betalningspåminnelsen bör betalas senast på påminnelsens förfallodag. Om du inte förmår betala bör du snarast möjligt ta kontakt med Cash-In. Det är alltid möjligt att förhandla om betalningstid för betalningspåminnelser.

Om betalningspåminnelsen inte betalas överförs fakturan till frivillig indrivning, vilket oftast innebär att du får avgiftsbelagda betalningskrav. När du mottar ett betalningskrav bör du betala din skuld direkt eller ta kontakt med Cash-In för att avtala om en betalningsplan. Om du fortsättningsvis lämnar din faktura obetald leder det vanligtvis till att fakturan överförs till juridisk indrivning. En dom från tingsrätten ger upphov till en anteckning i registret över betalningsstörningar, vilket försvårar dina möjligheter att få kredit för flera år framöver.

Du kan ta kontakt per telefon, e-post eller genom att använda blanketten nedan. Kontaktuppgifter hittas här.