Indrivningskostnader

Enligt indrivningslagen är gäldenären skyldig att ersätta de kostnader som har orsakats borgenären till följd av indrivningen.

Indrivningskostnaderna för konsumenter har i lag bestämts enligt följande:

Betalningspåminnelse: högst 5 €

Betalningskrav:

högst 14 €, om gäldens kapitalandel är under 100 €
högst 24 €, om gäldens kapitalandel är över 100 €, men under 1 000 €
högst 50 €, om gäldens kapitalandel är över 1 000 €
högst 14 €, om gälden är direkt utmätningsbar

Betalningsplan: 20-50 € beroende på gäldens storlek och raternas antal.

Förlängning av betalningstiden över 14 dagar: högst 5 €