Om fakturan redan är betald

Om du får ett betalningskrav för en faktura som du har betalt före brevet har skickats bör du snarast ta kontakt med Cash-In för att klargöra din betalningsskyldighet. Du kan underlätta detta genom att kontrollera betalningsuppgifterna före du tar kontakt. Betalningsuppgifterna eller kvittot kan skickas per e-post, men du kan även meddela om betalningen genom att använda blanketten nedan eller genom att ta kontakt per telefon.

Om indrivningshandlingen har gjorts senast påföljande vardag efter din betalning har inkassobyrån rätt att kräva betalning för de indrivningskostnader som har uppstått, eftersom informationen om din betalning inte har nått fram före handlingens utförande.