Betalningsplaner

Om din ekonomiska situation är tillfälligt svag och du inte förmår betala din skuld direkt är det möjligt att avtala om en betalningsplan. Om betalningsplanen inte efterföljs leder det oftast till att ärendet förflyttas till juridisk indrivning.

Du kan föreslå en betalningsplan genom att använda blanketten nedan eller genom att ringa eller skicka e-post. Desto färre rater och desto oftare raterna infaller, desto större är sannolikheten att betalningsplanen godkänns. För betalningsplaner faktureras 20-50 euro för indrivningskostnader i enlighet med indrivningslagen. Den totala skulden växer till följd av indrivningskostnaderna och dröjsmålsräntan, som löper tills skulden har betalts i sin helhet. Dessa påverkar även raternas storlek och antal.

Betalningsplanen träder i kraft när Cash-In har accepterat förslaget och skickat en bekräftelse till dig. Vi kommer också att meddela dig om eventuella avslag på din betalningsplan.