Betalningsanmärkningar

En fördröjd betalning eller en faktura som förflyttas till indrivning leder enbart i sig inte till en anteckning i registret över betalningsstörningar. För privatpersoner uppstår en betalningsanmärkning till följd av en obetald faktura då tingsrätten ger en dom i ärendet.

Betalningsanmärkningar är synliga i kredituppgifter i 2-4 år. Förutom svårigheter att få kredit kan det även leda till problem med bankkort, telefonabonnemang, försäkringar, hyreslägenheter och till med arbetsförhållanden.

Om skulden betalas i sin helhet efter att betalningsanmärkningen har uppkommit kan indrivningsbyrån på gäldenärens begäran meddela om detta till kreditupplysningsföretaget, varpå uppgifter om betalningen tillsätts till betalningsanmärkningen.