Adressändring

Om din adress ändrar är det viktigt att meddela både Cash-In och fakturans ursprungliga avsändare om detta. Om du inte meddelar om ändringen och dina adressuppgifter rättas genom användning av Befolkningsregistret eller andra tjänster kan detta orsaka extra kostnader för dig.

Du kan meddela Cash-In om din nya adress genom att använda blanketten nedan. Om ditt namn har ändrat bör du meddela både ditt gamla och ditt nya namn under Övriga uppgifter.