Företaget

Cash-In Consulting är experter inom inkasso och ekonomiförvaltning. Företaget grundades 1985 i Vasa. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom fordringshantering, finansiering och ekonomiförvaltning, vilka förverkligas genom mjukvara som utvecklas inom DL-bolagen.

Vårt mål är att vara en verklig samarbetspartner för våra kunder inom allt som gäller deras ekonomi. Vi har tiotals års erfarenhet av ekonomistyrningens olika processer och modeller, och kan med skräddarsydda lösningar för ekonomi- och lönehantering samt Cash-In Finance-finansiering hjälpa våra kunder att nå framgång inom deras verksamhetsområden.

Fördelarna för våra kunder uppstår genom en kombination av stark yrkeskunskap, lång erfarenhet, välutvecklade elektroniska verktyg samt personlig service. Vi är medlem i Finlands inkassobyråers förbund r.f., samt en auktoriserad medlem i Ekonomiadministrationsförbundet i Finland r.f.

Cash-In Consulting Ab har varit en del av Confirma Software-koncernen sedan 2019.


confirma 300x150

Confirma Software är en kraftigt växande nordisk programvarukoncern, företagen i koncernen tillhandahåller mångsidiga programvaror och speciallösningar för sina kunder i Finland, Sverige och Norge. Företagens starka marknadsposition, kontinuerliga produktutveckling och nära samarbete garanterar moderna verktyg för utvecklingen av sina tusentals kunders affärsverksamhet.

Koncernens kärnaffärsverksamhet bygger på att stöda företagens kritiska funktioner med olika företagsprogram och till dem relaterade tjänster. I Confirma Softwares produktportfölj ingår affärssystem och kvalitetshanteringssystem, ekonomiförvaltnings- och lönehanteringsprogramvaror samt olika kassasystem och mobila betalningslösningar. www.confirmasoftware.com

 

 

DL Software busines solutions               Cash In logo color               cpu logo color               nethit logo color                    

 

skj logo color                tietoaika logo color                    Artvise logo color                    compilo logo color                    

 

cronalon logo color                    Crona Boxnet 3300x               Crona Dokumera 3300x                   l indicia neg                    

 

extend logo color