Företaget

Cash-In är ett finskt företag inom inkasso- och ekonomiförvaltningsbranschen.

Cash-In erbjuder tjänster inom inkasso och ekonomiförvaltning, vilka förverkligas med hjälp av företagsgruppens egna programlösningar. Indrivningstjänsternas mål är att minimera kundens kreditförluster och att snabba upp kreditflödet. Med hjälp av kundanpassade tjänster inom löneräkning och ekonomiförvaltning stöder vi våra kunders framgång i affärsverksamheten. Inhemsk yrkeskunskap, lång erfarenhet av indrivningsbranschen, sofistikerade elektroniska verktyg och personlig kundrådgivning hjälper oss att uppnå ett gott resultat och nöjda kunder.

Cash-In grundades redan 1985. År 2009 blev Cash-In en del av DL Software-bolagen, med stark tillväxt och brett utbud på tjänster som resultat. Under det pågående räkenskapsåret kommer företagsgruppens omsättning att stiga till över 9,5 miljoner euro, och antalet anställda till över 90. Cash-In är medlem av inkassobyråernas förbund Suomen perimistoimistojen liitto ry samt en auktoriserad medlem av Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf.

DL-Software-bolagen har över 30 års erfarenhet av systemutveckling för ekonomiförvaltning, vilket är synligt i det breda kunnandet och förmågan att svara på förändringar i verksamhetsmiljön. Tillsammans med företagsgruppen kan Cash-In erbjuda helhetslösningar som förutom inkasso- och ekonomiförvaltningstjänster även inkluderar en heltäckande programlösning för skötsel av verksamhetstyrning, ekonomiförvaltning, kundhantering och rapportering.