Webbkakor

Vad är en webbkaka?

Cash-In använder sig av webbkakor (”cookies”) på sina webbsidor. Cookies är små textfiler som din webbläsare sparar i din dator eller mobiltelefon. Dessa cookies innehåller en idenifikator, med hjälp av vilken din webbläsare känns igen. I cookie-filen samlas information om vilka sidor du besöker. Filerna kan inte direkt kopplas till dig, men i cookie-filerna sparas bland annat din IP-adress, vilken räknas som en personuppgift. En IP-adress kan endast kopplas till dig om din internetleverantör ger ut dina uppgifter, vilket endast får göras i samband med t.ex. brottsutredning, och även då krävs marknadsdomstolens beslut.

Google Analytics

Cash-In använder sig av Google Analytics för att samla uppgifter om hur användare rör sig på webbsidorna. Syftet med tjänsten är att utveckla och planera Cash-Ins marknadsföring, kommunikation och webbsidor.

Med hjälp av Google Analytics kan vi följa upp mängden besökare på våra webbsidor, hur länge besökaren visar olika sidor, vilket innehåll som är populär, vilka sökord som används samt att i övrigt analysera besöksdata. Informationen som fås från Google Analytics sparas i 38 månader.

APSIS Lead

Vi använder APSIS Lead-verktyget på våra webbsidor för att känna igen vilka företag som kunde vara intresserade av våra tjänster. APSIS Lead använder IP-adresser för att känna igen vilka företag som besöker våra webbsidor, och sparar identifikationsuppgifter i din dators eller mobiltelefons cookies. Detta kan innebära att det i APSIS Lead-tjänsten potentiellt lagras personuppgifter om dig.

Hur kan man hantera cookies?

Om du vill kan du välja att blockera cookies i din webbläsare, eller ta bort existerande cookies. Om du blockerar cookies kan detta påverka funktionaliteten på webbsidorna. Mera information om hur du går tillväga för att ändra cookie-inställningar får du från instruktionerna för din webbläsare.

Mera information om dina personuppgifter

Läs mer om dataskydd hos Cash-In.