Tillgång till uppgifterna

En registrerad person har rätt att få en kopia på sina personuppgifter som har sparats i inkassoregistret.

Om du vill få en kopia på dina uppgifter, så kan du identifiera dig genom denna blankett. Den personuppgiftsansvarige har en skyldighet att säkerställa identiteten hos den som framför begäran innan uppgifter lämnas över.