Cash-In Fakturering

Om du har fått en faktura via Cash-Ins faktureringstjänst så har dina uppgifter lagrats i det fakturerande företagets kundregister, för vilket faktureraren själv fungerar som personuppgiftsansvarig. Cash-In behandlar dina uppgifter för fakturerarens del enligt deras instruktioner, och har rollen som personuppgiftsbiträde.

Begäranden och yrkande gällande rättigheter ska framställas till faktureraren.

Om dina kontaktuppgifter har ändrat, kan du ändå meddela oss om detta. VI meddelar då uppgifterna vidare till faktureraren. Meddela oss om ny faktureringsadress (meddela fakturanummer istället för ärendenummer).