07.01.2021 13:01

Cash-In Webinar: Indrivningslagen ändrar

Den nya, tillfälliga indrivningslagen träder i kraft 1.1.2021 och är i kraft till 30.6.2021. Lagändringen, som gäller företagsinkasso, har som avsikt att underlätta för företag som har hamnat i ekonomiska trångmål till följd av corona-pandemin. Det här görs genom att begränsa indrivningens verktyg och inkassokostnaderna, samt genom att införa ett delvist trattaförbud. Ändringarna gäller inte indrivning mot privatpersoner. 

Hur påverkar de tillfälliga lagändringarna till företag?

De nya reglerna kan skapa en osäkerhet kring hur du kan säkerställa att ditt företag följer lagstiftningen i sin fordringshantering. Genom att delta i Cash-Ins avgiftsfria Indrivningslagen ändrar-webinar så får du veta:

- vilka konkreta ändringar den tillfälliga lagen för med sig.
- vad ditt företag borde ta i beaktande under den tillfälliga lagen.
- hur du redan på förhand kan minska på behovet av påminnelser och inkasso.
- vilka verktyg Cash-In använder sig av för att driva in dina fordringar.

Kom med på Indrivningslagen ändrar-webinaret
Webinaren, som är avgiftsfria för Cash-Ins kunder, ordnas vid tre olika tillfällen. Välj det som passar dig bäst, och anmäl dig till evenemanget!

Webinarier ordnas
Tisdag 12.1.2021 kl. 10-10.30 (finska)
Torsdag 14.1.2021 kl. 13-13.30 (svenska)
Tisdag 26.1.2021 kl. 10-10.30 (finska)

De finskspråkiga webinaren leds av Cash-Ins servicechef Antti Tervo, och de svenskspråkiga av DL-bolagens jurist Sebastian Sandvik

Anmäl dig till webinar >