24.11.2022 14:11

Välkommen på våra webbseminarier i december

Under december månad ordnar vi två relevanta webbseminarier. Under dessa seminarier går våra jurister Sebastian Sandvik och Joel Back genom två aktuella förändringar - GDPR-förordingen samt kreditpolitikens och fordringshanteringens lagförändringar - samt hur de påverkar företagsverksamheten. Webbseminarierna är öppna för alla och ordnas via Microsoft Teams. Bekanta dig med seminariernas ämnesområden nedan och anmäl dig!

cic seminaarit gdpr sv

GDPR nu och i framtiden

GDPR-förordningen togs i bruk år 2018. Vad har hänt efter det och vad kommer att hända under den närmaste tiden? Många företag har fortfarande inte tagit i bruk det ansvar som dataskyddet medför eller så är det på gång men inte slutfört.

Under seminariet kommer vår jurist Sebastian Sandvik att gå igenom vilka dessa ansvarsområden är, hur man ska förhålla sig till dem samt vad den senaste tidens förändringar betyder i praktiken.

Seminariet lämpar sig för alla olika branscher, som behandlar persondata eller är på allmänt plan intresserade av dataskyddsrelaterade frågor.

Seminariet kommer att äga rum den 9 december 2022 från 13.00 till 14.30 i Microsoft Teams. Seminariets deltagaravgift (79€, utan moms) faktureras efter seminariet. Det är möjligt att avboka seminarieanmälan 48 timmar innan seminariets start.

Anmäla dig till seminariet >

CIC webbseminarie kreditindrivngingspolitik sv

Kreditgivningspolitik och fordringshantering år 2023

Under 2022 har många lagändringar gjorts vars syfte är att förebygga överskuldsättning av privatpersoner och företag. Lagändringarna berör bland annat utsökningsbalken, lagen om företagssanering och kreditupplysningslagen.

Under seminariet går vår jurist Joel Back igenom hur lagändringarna kommer att påverka indrivningen av fordringar och borgenärernas ställning under åren 2022/2023, samt vad du bör tänka på vid försäljning med faktura.

Seminariet passar alla som säljer produkter eller tjänster på kredit eller faktura.

Seminariet kommer att äga rum den 14 december 2022 från 13.00 till 14.30 i Microsoft Teams. Seminariets deltagaravgift (79 €, utan moms) faktureras efter seminariet. Det är möjligt att avboka seminarieanmälan 48 timmar innan seminariets start.

Anmäla dig till seminariet >