15.04.2015 14:04

Den förnyade Cash-In Online-tjänsten

Cash-In Online -tjänsten har förnyats och är nu i bruk. Det är nu enklare än någonsin att få en överblick över de fordringar som har skickats till inkasso. Tjänsten utvecklas ständigt så att det i framtiden även ska vara möjligt att sköta rapportering och kontakt genom Online-tjänsten.

För att logga in behöver du nytt användarnamn och nytt lösenord. Om du inte har fått användarnamn, beställ det härifrån.

Online sv