21.04.2022 09:04

Tekniskt fel i Cash-In Online-tjänst utrett

Det tekniska felet är utrett och vi kontaktar dem som det berör. 

Obs! Vi verkar ha ett tekniskt fel i vår Online-tjänst som har lett till att systemet sänt ut kopior på redan betalda fakturor.

Vi undersöker detta som bäst! Vi beklagar besväret.