13.02.2024 15:02

Referensräntan för perioden 1.1.-30.6.2024

För perioden 1.1–30.6.2024 är den referensränta som avses i 12 § i räntelagen (633/1982) 4,5 %. Under denna period är dröjsmålsräntan 11,5 % per år (referensränta plus en tilläggsränta om 7 procentenheter enligt 4 § i räntelagen).

Den dröjsmålsränta som ska tillämpas på kommersiella avtal är 12,5 % per år (referensränta plus en tilläggsränta på 8 procentenheter enligt 4 a § i räntelagen).

Den här referensräntan ska tillämpas under de följande sex månaderna.