15.07.2019 08:07

Referensränta 01.07.-31.12.2019

Finlands Banks meddelande: Referensränta och dröjsmålsräntor enligt räntelagen för tiden 01.07.-31.12.2019

Referensräntan enligt räntelagen är 0,0 % för tiden 01.07.-31.12.2019. Dröjsmålsräntan för denna period är därmed 7,0 % per år (referensräntan med tillägg för sju procentenheter enligt 4 § i räntelagen).

Den dröjsmålsränta som tillämpas i kommersiella avtal är 8,0 % per år (referensräntan med tillägg för åtta procentenheter enligt 4 a § i räntelagen). Den högre dröjsmålsräntan enligt 4 a § tillämpas på betalningar från ett företag till ett annat eller från en myndighet till ett företag.