07.11.2019 16:11

Poststrejken som börjar den 11.11.2019 orsakar störningar i postutdelningen

Poststrejken som börjar den 11.11.2019 orsakar störningar i postutdelningen

Förhandlingarna mellan servicebranschernas arbetsgivare Palta och Postens logistikunion PAU har inte lett till någon lösning och därav har PAU meddelat att strejken börjar måndagen den 11.11.2019. I nuläget informeras det att strejken pågår till den 24.11.2019.

Cash-In Consulting Oy:s kunder påverkas av strejken på följande sätt, de pappersfakturor som sänds via Cash-Ins faktureringstjänst och fakturaförmedlingstjänst samt påminnelse- och inkassobrevens försändelse tar längre tid än vanligt. Enligt uppskattningen som Posten publicerade den 7.11.2019 kan fördröjningen ta upptill några veckor.

Fakturamaterialet och påminnelse- samt inkassobreven kommer att sändas till Posten för utdelning, trots att man inte kan garantera en ofördröjd utdelning. De kunder som använder sig av OmaPosti-tjänsten kommer att få sina brev utan fördröjning, trots strejken. Kunden kan ta i bruk tjänsten via den länk: https://www.posti.fi/sv/privat/omaposti

För att minimera de störningar som strejken medför, förbereder Cash-In Consulting sig för att utöver brevindrivning även sända ut e-postmeddelanden eller textmeddelanden till de slutkunder vars kontaktuppgifter finns till hands. I meddelandet informeras kunden om brevet som sänds till dem. För att försäkra oss om ett störningsfritt informationsutbyte, kommer det att skapas en parallell inloggningskanal till indrivningens Cash-In web24-tjänst, där mottagaren kan ta del av informationen i det sända meddelandet.

De eventuella störningar som kan uppkomma under poststrejken tas i beaktande i kundservicen från fall till fall.

Editerat 11.11.2019