22.02.2016 16:02

Nya funktioner i Online-tjänsten

Förra våren förnyade Cash-In sin Online-tjänst, och responsen har varit positiv från våra kunder. Utvecklingen av tjänsten slutar dock inte här, och våra kunder har redan nu tillgång till flera nya funktioner:

  • Rapporter över indrivningen är enkelt tillgängliga för kunden och sparas i Online-tjänstens bilagedel
  • Kunden kan se de indrivningsåtgärder som har utförts för fakturan i fråga, och kan lätt skicka meddelanden om uppdraget direkt till Cash-Ins handläggare
  • Bokföringskunders rapporter kan hämtas från Ekonomiförvaltningstjänster-applikationen i Online-tjänsten, dit även kundens bokförare kan få tillgång. Genom att använda applikationen kan bokföraren se alla rapporter som har skapats under månaden.

Den nyaste Online-applikationen är en kreditupplysningstjänst, genom vilken kunden enkelt kan kontrollera sina egna kunders kreditvärdighet och kontaktuppgifter. En kontroll av kredituppgifterna före köp på kredit minskar risken för kreditstörningar nämnvärt.

En annan nyhet är Online Fakturering-applikationen. I denna applikation kan kunden utan bekymmer och på ett simpelt sätt fakturera sina kunder. Tjänstens användare för endast in fakturans uppgifter; Cash-In tar hand om skickandet av fakturan, övervakningen av fordran, mottagandet av betalningar och redovisningen till kunden. Om fakturan inte blir betald sköter Cash-In även påminnelser och indrivning.

Om ni ännu inte har tagit i bruk alla de nyaste tjänsterna kan ni lämna era uppgifter här, så tar vi kontakt med er så fort som möjligt!