20.03.2020 14:03

Lagen om elektronisk fakturering träder i kraft 1.4.2020

Lagen som baserar sig på EU:s e-fakturadirektiv träder i kraft 1.4.2020 för privata sektorns del. Avsikten med lagen är att förenhetliga handeln och att styra över faktureringen till att allt mer använda elektroniskt format på EU-området. Efter att lagen trätt i kraft i april 2020 innebär det i praktiken att företag kan kräva fakturor i elektroniskt format, alltså e-fakturor, av andra företag. Lagen förbjuder inte att man tar mot fakturor i övriga format, men det ger köparen rätten att vägra ta emot fakturor som inte är i enlighet med direktivet.

Vad är en elektronisk faktura?
Med elektronisk faktura avses endast sådan faktura som skickats från ett elektroniskt faktureringssystem till ett annat i ett strukturerat elektroniskt format. Godkända format är de uppdaterade finländska e-fakturastandarderna (TEAPPSXML 3.0, Finvoice 3.0) samt de internationella e-fakturastandarderna (UBL, CII). En PDF-faktura bifogad till ett e-postmeddelande är till exempel inte godkänd.

E-fakturor måste i fortsättningen innehålla obligatoriska uppgifter som finsk lag tidigare inte krävt. Hit hör t.ex. momskod, parternas landskoder och beställningsnummer ifall fakturan baserar sig på en beställning.

Gäller lagen om elektronisk fakturering samtliga företag?
Lagen rör företag vars omsättning överstiger 10 000 euro som säljer produkter eller tjänster till andra företag eller aktörer inom offentlig förvaltning. Lagen rör alltså inte företag som omsätter under 10 000 euro samt B2C-företag, alltså företag som bara säljer direkt till konsumenter.

Cash-In sköter även förmedling av e-fakturor

Cash-In fungerar också som e-fakturaoperatör. Vi tar mot fakturor som du skickar som Finvoice-fil och förmedlar dem till din kunds nätbank eller till tredjepartsförmedlare.

Vid behov kan vi också sköta påminnelser och indrivning med åratal av erfarenhet