26.03.2021 10:03

Koncernens kompetens inom digital affärsverksamhet ökar

Confirma Software-koncernen växer med Nethit Systems Ltd

Nethit Systems Ltd Ab, ett expertföretag inom digital affärsverksamhet och flerkanalsförsäljning, har blivit en del av Confirma Software-koncernen genom ett företagsförvärv den 16 mars 2021. Nethit Systems stärker ytterligare kompetensen för flerkanalsförsäljning inom den nordiska programvarukoncernen

– Vi är väldigt nöjda med att få Nethit med i koncernen. Tack vare ERP-system, kassasystem och nätbutikslösningar kan vi erbjuda omfattande flerkanalslösningar för ett antal olika branscher. Vi ser fram emot att arbeta och vidareutveckla företaget tillsammans med Nethits experter, berättar Niclas Lundell, affärsutvecklingschef vid Confirma Software.

E-handelstillväxt med hjälp av experttjänster för marknadsföring

Kärnan i Nethits expertis är utvecklingen av lönsamma nätbutiker inom detalj- och grossisthandel. Företaget har investerat särskilt mycket på att integrera nätbutiker och ERP-system, vilket gör dem till en föregångare inom flerkanalsförsäljning i Finland.

Nethit upprätthåller över 200 nätbutiker som är framgångsrika inom sin egen bransch. Förutom sin nätbutik har de flesta kunder också en eller flera traditionella butiker. Också grossister är starkt representerade. Till Nethits kunder hör bl.a. Lumise, Stiletto, Mönkijä Varikko och Woodsman.

– Genom oss får företagare information om hur moderna nätbutiker kan stödja butiksförsäljning och B2B-försäljning samt vice versa, berättar Jari Anufrijeff, verkställande direktör vid Nethit.

Kärnan i Nethits kompetens utgörs av förutom teknologisk kompetens, också experttjänster som rör utveckling och marknadsföring av nätbutiker, så som sökmotorsmarknadsföring och -optimering samt innehållsproduktion. Nethit har en särskilt stark kompetens gällande nätbutikers produktträd, det vill säga planeringen och utvecklingen av en tydlig produktnavigering.

– Vi vet hur man bygger nätbutikens produktträd för att få en sökmotoroptimerad nätbutik som tilltalar kunder och, framför allt, leder till ökad försäljning. Största delen av våra kunders nätbutiker är de första resultaten som sökmotorerna visar inom kundens bransch, fortsätter Anufrijeff.

Företagsförvärvet följer Confirma Softwares tillväxtstrategi som har som mål att bli den största programvarukoncernen i Norden. Förutom Cash-In och Nethit omfattar koncernen sju andra programvaruföretag i Finland, Sverige och Norge.

 

För mer information om företagsförvärvet, kontakta:

 

Niclas Lundell
affärsutvecklingschef – Confirma Software
niclas.lundell@confirmasoftware.com
050 313 7045

Jari Anufrijeff
verkställande direktör – Nethit Systems Ltd Ab
jari.anufrijeff@nethit.fi
044 346 6336

 Nethit Systems Ltd
Oy är en finsk lösningsleverantör inom e-handel, ERP-system och kassasystem. Nethit Systems lösningar integrerar verksamheten inom traditionella butiker och nätbutiker till en lätthanterlig helhet. Flowvy- och Jeemly-programvarorna används redan av över 2500 företag, av vilka 200 fungerar flerkanaligt med verksamhet i både traditionella butiker och online. www.nethit.fi

Confirma Software är en kraftigt växande nordisk programvarukoncern. Företagen i koncernen tillhandahåller mångsidiga programvaru- och speciallösningar för sina kunder i Finland, Sverige och Norge. Företagen i koncernen betjänar över 6400 kunder med lösningar för ERP- och kassasystem och kvalitets-, innehålls- och kredithantering. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm www.confirmasoftware.com