29.05.2017 10:05

Inkomstregistret tas i bruk 2019 - Visste du det här?

Inkomstregistret tas i bruk 2019 - Visste du det här?

 Inkomstregistret handlar om den största förändringen inom löneadministrationen i årtionden. Förutom dataföretag, står också de som jobbar inom löneadministrationen inför konkreta åtgärder. Horisonten 2019 kan verka avlägsen, men den ligger bara två år fram i tiden, och den höga arbetstakten i ekonomisk förvaltning gör så att tiden glider förbi.

Så fort inkomstregistret är i funktion, minskas den administrativa bördan. Inkomstregistret minskar företagens administrativa börda genom att förenkla anmälningsförfarandet i anslutning till lönebetalning. Från och med 1.1.2019 anmäls löneuppgifterna till inkomstregistret direkt vid betalningstransaktionen. Inkomstregistret ersätter de årsanmälningar som för närvarande ska lämnas till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna och Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Läs mera om inkomstregistret på vero.fi