01.06.2021 10:06

Fick du en uppgiftsförfrågan från Cash-In? Läs mer om varför vi begär uppgifter av våra kunder

Under de senaste veckorna har du kanske fått en förfrågan om uppgifter eller identifiering från Cash-In. Bakgrunden till förfrågningarna är lagen om förhindrande av penningtvätt, som numera förpliktar även inkassobyråer att identifiera sina kunder och att utreda deras affärs- och ägarinformation, samt deras verkliga förmånstagare. Penningtvättslagen förpliktar oss ytterligare att identifiera uppdragsgivarens och dess representant, samt om någon av ovannämnda personer är i politiskt utsatt ställning.

Målsättningen med penningtvättslagen är bland annat att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism genom att upptäcka den i ett tidigt skede, och genom att minska på nyttan av den brottsliga verksamheten. Cash-In följer i sin verksamhet de krav som lagen ställer på oss, och för att uppfylla våra skyldigheter skickar vi de ifrågavarande förfrågningarna. Lagen kräver även att uppgifterna kontrolleras, så att inkassotjänsterna kan utföras.

Den information som samlas in genom förfrågningarna kan användas för identifiering och fortsatt uppföljning av våra kunder samt, enligt definitionen i lag, till att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism.

 Om du har frågor om förfrågningarna eller om vårat förfarande så får du gärna ta kontakt med vår kundtjänst: cash-in@cash-in.fi eller +358 (0)6 212 0600.