03.06.2019 15:06

DL-bolagen tar steget in i framtiden

 

Kära kund

Bolagen som hör till DL-gruppen - DL Software Ab, DL Software International Ab, Cash-In Consulting Ab samt Workmanager Ab - har senaste åren växt kraftigt.

Cash-In Consultings styrka har redan i flera årtionden varit effektiva och högkvalitativa tjänster inom ekonomiförvaltning, inkasso och konsultering. Med hjälp av dessa har våra kunder kunnat fokusera på att förbättra och utveckla sin kärnverksamhet. I år har vi även breddat vårt tjänsteutbud med Cash-In Finance-finansieringslösningar.

Tillsammans med DL Softwares starka branschspecifika mjukvarulösningar har vi kunnat erbjuda våra kunder helhetslösningar för alla affärsverksamhetens delområden.

 

Vi tar nu ett steg in i framtiden

Från och med 3.6.2019 är Cash-In Consulting, och de övriga DL-bolagen, en del av Confirma Software-koncernen, med målsättning att inneha en betydande del av den nordiska marknaden.

Till följd av denna förändring flyttas aktierna i DL-bolagen i dess helhet till Confirma Software. Ledningen i DL-bolagen blir i sin tur ägare i Confirma Software, och är på så sätt delaktiga i det följande skede som bolagens nya start inom Confirma Software innebär.


"Jag är jätteglad att Niclas Lundell och Michael Söder inte bara har bestämt sig för att stanna kvar i bolagens ledning, utan även har bestämt sig för att investera i Confirma tillsammans med mig själv och Abry Partners. Jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med dem och deras team för att utveckla en verkligt nordisk plattform." säger Jarle Mørk, VD för Confirma Software.


Allt fortsätter som vanligt för dig, vår kund


Vi är fortfarande samma bekanta samarbetspartner, och du hittar samma kända ansikten hos Cash-In Consulting, DL Software och Workmanager. Du får fortfarande samma stöd i utvecklingen av din affärsverksamhet.


Vår verksamhet kommer framöver även att gå under samma namn och FO-nummer, och kontakten hålls via samma kanaler. Ändringen påverkar inte heller våra nuvarande produkter och tjänster, och vi kommer att lyssna på våra kunder och deras behov gällande utvecklingen av dessa, på samma sätt som vi har gjort förut.

Genom att bli en del av Confirma Software får vi nya, mångsidiga möjligheter till att fortsätta växa och bli ännu starkare. Vi fortsätter att stöda dig som kund, och att utveckla Cash-Ins tjänsteutbud, inklusive Cash-In Finance-finansieringslösningar och DL-Prime, tillsammans med vår kunniga personal. På så sätt kan vi erbjuda både våra nuvarande och framtida kunder ännu bättre helhetslösningar.

 

DL-bolagen är i framtiden en del av Confirma Software - tillsammans är vi mera.

 

Mera uppgifter fås av:

Michael Söder
Verkställande direktör
DL Software Ab & Cash-In Consulting Ab

Tel. 0207 701 736
michael.soder@dlsoftware.com

 

Niclas Lundell
Styrelseordförande
DL Software Ab & Cash-In Consulting Ab

Tel. 0207 701 728
niclas.lundell@dlsoftware.com

 

Läs mer om Confirma Software:
www.confirmasoftware.com/