29.05.2018 14:05

Dataskyddsförordningen påverkar kundavtalen

Den nya europeiska allmänna dataskyddsförordningen GDPR har nyligen trätt i kraft 25.5.2018. Förordningen har en stor påverkan på avtalen mellan samarbetspartners. Cash-In har publicerat en ny avtalsbilaga gällande hanteringen av personuppgifter, som kan hittas i Cash-In Online-tjänsten under fliken ”Betalningsövervakning och indrivningstjänster” och underkategorin ”Instruktioner”.

Den nya avtalsbilagan träder i kraft automatiskt om du fortsätter att använda Cash-Ins tjänster utan att ta kontakt med oss för att diskutera innehållet i avtalet. Om du vill diskutera de nya avtalsvillkoren kan du ta kontakt med Cash-Ins jurist Sebastian Sandvik (sebastian.sandvik(at)cash-in.fi).

Inom fakturerings- och ekonomiförvaltningstjänsterna fungerar Cash-In som ett personuppgiftsbiträde. Enligt dataskyddsförordningen måste en personuppgiftsansvarig (alltså kunden) ge biträdet instruktioner om hur personuppgifter ska hanteras. Vi kommer att skicka ut mera information till fakturerings- och ekonomiförvaltningskunder om hur detta påverkar samarbetet med Cash-In inom kort.

Cash-In har utnämnt Anna Tapio till dataskyddsombud (dataskydd(at)cash-in.fi). Mera information om dataskydd och hantering av personuppgifter hos Cash-In hittar du här.