21.09.2017 10:09

Cash-In vill hjälpa dig hålla dina kundregister uppdaterade

I maj 2018 träder den nya europarättsliga dataskyddsförordningen i kraft, med stora förändringar till följd för alla som behandlar personuppgifter. Bland faktureringsuppgifterna finns nästan alltid personuppgifter, så som t.ex. en adress. Om en adress till ett företag innehåller en kontaktpersons uppgifter är även dessa personuppgifter.

En registerhållare har både under nuvarande och kommande lagstiftning en skyldighet att hålla sina uppgifter uppdaterade, och om uppgifterna har erhållits någonstans eller flyttats någonstans har registerhållaren en skyldighet att även meddela om ändringar i uppgifterna. På grund av detta meddelar Cash-In sina indrivningsuppdragsgivare om ändringar i deras kunders adressuppgifter, om sådana framkommer under indrivningens gång. Uppdragsgivaren i ett indrivningsuppdrag har även en skyldighet att meddela Cash-In om ändringar i adressuppgifterna efter att uppdraget har givits.

När Cash-In har skickat information om en uppdaterad adress är det registerhållarens ansvar att även uppdatera sina egna kunduppgifter. Det här är ändå inte bara en skyldighet, utan även något som är till nytta i näringsverksamheten. Ett uppdaterat och korrekt kundregister förbättrar verksamhetens förutsättningar och innebär i slutändan även ett bättre resultat.

 Om du vill kontrollera dina kunders personuppgifter från Befolkningsdatasystemet går det enkelt och snabbt att göra via Cash-In Online-tjänsten. Om du inte ännu har tagit Kreditupplysningstjänsten i bruk så kan du skicka oss dina kontaktuppgifter, så tar våra försäljare kontakt med dig.