10.12.2019 10:12

Cash-In Consulting Oy Ab köper Lakiasiaintoimisto Business-Laki LBL Oy:s affärsverksamnhet

Cash-In Consulting Oy Ab har den 4.12.2019 ingått ett köpeavtal gällande Lakiasiaintoimisto Business-Laki LBL Oy:s inkassoverksamhet. LBL Oy:s arbetstagare flyttar över till Cash-In som befintliga arbetstagare.

Genom affären förstärker Cash-In sin närvaro i Södra Österbotten. Cash-In har verkat inom inkasso och ekonomiförvaltning sedan 1985.

”Verksamhetsöverlåtelsen öppnar många nya möjligheter för både oss och LBL:s nuvarande kunder. Vi har vuxit kraftigt under de senaste åren, och att utvidga verksamheten i Södra Österbotten var ett naturligt nästa steg för oss. Vi önskar LBL:s arbetstagare hjärtligt välkomna till vår gemenskap, och ser fram emot början på vårt arbete tillsammans.” berättar Cash-Ins verkställande direktör Michael Söder

I fortsättningen kommer LBL:s kunder kunna använda sig av Cash-Ins mångsidiga inkassotjänster och moderna, webb-baserade verktyg, samt ett utökat utbud av ekonomiförvaltningstjänster.

”Som ett litet bolag har vi inte haft möjlighet att göra stora investeringar i nyutveckling. Genom verksamhetsöverlåtelsen får vi nya moderna lösningar och stöd från en större organisation.” säger LBL:s företagare Juha Uusi-Kokkila om bakgrunden till affären.

”LBL:s kunder får tillgång till en större tjänstehelhet än tidigare, och får nya möjligheter till att utveckla sin egna verksamhet. Förutom inkassotjänster kan vi erbjuda bland annat hantering av fakturors livscykel, kredituppgiftstjänster, samt Cash-In Finance-finansieringslösningar och juridiska tjänster.” berättar Antti Tervo, produktchef på Cash-In, om de nya möjligheter som nu finns att tillgås.

Verksamhetsköpet påverkar inte Cash-Ins nuvarande kunder.

Vidare information om verksamhetsöverlåtelsen fås av:

Verkställande Direktör Michael Söder, Cash-In Consulting Oy Ab
tel. 0207 701 701, michael.soder@cash-in.fi

Företagare Juha Uusi-Kokkila, Lakiasiaintoimisto Business-Laki LBL Oy
tel. 050 066 0591, kokkila@lbl.fi

Cash-In Consulting Oy Ab grundades 1985, och är experter på inkasso och ekonomiförvaltning. Cash-In erbjuder tjänster inom fordringshantering, finansiering och ekonomiadministration. Cash-in är medlem i både Finlands Inkassobyråers Förbund r.f. och Ekonomiadministrationsförbundet i Finland r.f. Vi är en del av DL-bolagen, med totalt över 100 anställda. DL-bolagen är i sin tur en del av den nordiska Confirma Software-konsernen.

Lakiasiaintoimisto Business-Laki LBL Oy ett företag från Seinäjoki, som grundats 1992. Företaget har långvarig erfarenhet av indrivningsbranschen, och har under årens lopp understött tusentals nöjda uppdragsgivarkunder med effektiva inkassotjänster. LBL har dessutom erbjudit diverse tjänster inom konsultering och juridik.