28.04.2020 10:04

Cash-In anpassar företagsinkassokostnaderna under undantagstiden

Denna vår har verkligen varit särdeles annorlunda till följd av undantagsåtgärderna som orsakats av coronavirusepidemin (Covid-19). Dessa utmanande tider kommer att påverka livet och vardagen för både företag och hushåll, vilket även kan bli synligt i betalningssvårigheter och nya betalningsanmärkningar.

Situationen orsakar osäkerhet för företags affärsverksamhet, och kan därmed även överraska ekonomiskt. Vi på Cash-In vill vara ett stöd för våra kunder även under svåra tider. Vi har därför bestämt oss för att underlätta för de som har hamnat i svåra situationer och ekonomiska utmaningar.

Vi anpassar våra företagsinkassoverksamhet

Vi vill stöda företags verksamhetsförutsättningar samt Finlands ekonomi genom att ge förhandlingsutrymme och konkret flexibilitet gällande inkassokostnaderna. De följande åtgärderna träder i kraft direkt, och gäller tills vidare:
- Vi flyttar förfallodagen upp till 30 dagar utan extra kostnader (en flytt/ärende).
- Vi undviker konkursindrivning och konkurshot så långt som möjligt.

Ta kontakt om du får betalningssvårigheter!

Det är förståeligt att undantagstiden kan ge upphov till plötsliga och oförväntade ekonomiska problem. Om så är fallet uppmanar vi dig att aktivt ta kontakt redan när du får vårt första brev! Om du tar kontakt i ett tidigt skede är chansen stor att vi tillsammans kan hitta passande lösningar för hur fakturorna ska betalas.
Våra inkassohandläggare betjänar dig per telefon på nummer +358 (0)6 212 0600 och per e-post på adressen cash-in@cash-in.fi. Du kan även sköta dina ärenden via vår kundportal 24/7.

Vi följer situationen kontinuerligt, och gör vid behov anpassningar i vår verksamhet.