20.02.2017 14:02

Beställaransvarslagen och Träningscenter / PT-företagare

Många träningscenter köper sina PT-tjänster från samma enskilda näringsidkare under en längre tid. På grund av det här faller avtalen troligtvis under beställaransvarslagens område. Enligt denna lag är beställaren skyldig att göra och/eller begära vissa utredningar innan avtalsförhållandet inleds.

Om beställaren gör ett nytt avtal med samma avtalspart inom 12 månader från det senaste avtalet behöver inga nya uppgifter begäras, om de tidigare uppgifterna har fåtts inom de senaste 12 månaderna.

Träningscentret är skyldigt att innan underleverantörsavtalet eller avtalet om inhyrd arbetskraft inleds införskaffa uppgifter om bland annat att avtalsparten har uppfyllt sina lagstadgade skyldigheter.

Skyldigheten gäller inte endast inhyrd arbetskraft, utan även sådana underleverantörsavtal där underleverantören eller dennes arbetstagare utför sina arbetsuppgifter i beställarens lokaler. Dessutom förutsätts att det utförda arbetet gäller sådana uppgifter som sedvanligt utförs inom beställarens verksamhet.

Små avtal har ändå lämnats utanför lagens tillämpningsområde. Vid underleverantörsavtal finns inga utredningsskyldighet om avtalets värde utan mervärdesskatt är under 9 000 euro.

Beställaren ska kontrollera en större mängd uppgifter, såsom t.ex.

  • Underleverantörens uppgifter i förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister
  • Underleverantörens uppgifter i mervärdesskattsregister
  • Underleverantörens uppgifter i handelsregister
  • Utredning gällande obetalda skatter
  • Intyg över underleverantörens arbetstagares pensionsförsäkringar samt betalning av dessa, eller över betalningsavtal som underleverantören har ingått om pensionsförsäkringar

Vi kan införskaffa de nödvändiga uppgifterna för träningscentrets eller för PT:ns del, så att ni i lugn och ro kan fokusera på mera produktiva saker!

Beställ tjänsten via adressen cash-in@cash-in.fi eller genom att ringa till 0207 701 501.