11.03.2016 14:03

Ändringar i semesterlagen

Riksdagen godkände ändringar i semesterlagen från och med 1.4.2016.

Till följd av riksdagens beslut får arbetstagaren igen en självrisk för insjuknande under semester.

  • När arbetstagaren insjuknar under sin semester faller de första sex dagarna under självrisken, och ger inte arbetstagaren rätt att flytta på sina semesterdagar.
  • Arbetstagaren har ändå rätt till åtminstone fyra veckors semester enligt semesterdirektivet. Självrisken blir alltså gällande endast om arbetstagaren har förtjänat längre semester än fyra veckor. I så fall avdras självriskdagarna endast till den del de överstiger fyra veckor.
  • Den totala självrisken är högst sex dagar per årlig semester.

Riksdagen begränsade även den semester som intjänas under familjeledigheterna.

  • Intjäningen av semester begränsas till sex månader av tiden då arbetstagaren är moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig. Hittills har intjäningen för denna tid varit likadan som under det övriga arbetsförhållandet.
  • Begränsningen är tänkt att jämna ut kostnaderna för familjeledigheten.

Bägge ändringarna kan göras undantag för i kollektivavtal. Ändringarna kommer i kraft fr.o.m. 1.4.2016, och ändringarna i flyttningsrätten får påverkan på semestrar som hålls under sommaren nästa år.