Inkassotjänster

Cash-Ins inkasso- och påminnelsetjänster erbjuder ett effektivt sätt att snabba upp kassaflödet. Kunden får personlig och professionell service och kan med hjälp av Online-tjänsten följa indrivningen i realtid.

Ge oss ett inkassouppdrag

Om du har fått ett brev

Läs mer

Fakturering och ekonomiförvaltning

Cash-In erbjuder heltäckande tjänster inom fakturering, reskontraskötsel, bokföring, löneräkning och analys av affärsverksamheten. Ekonomiförvaltningstjänsterna produceras inom företagsgruppens egna programmiljö.

Läs mer

Programlösningar

Cash-In utvecklar kontinuerligt sina programlösningar för att kunna erbjuda integration med kundens övriga system. Vi erbjuder även heltäckande programlösningar för kundens verksamhetsstyrning, ekonomiförvaltning, kundhantering och rapportering.

Läs mer