Pääsy omiin tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös itseään koskevista perintärekisteriin tallennetuista tiedoista.

Jos haluat saada jäljennöksen tiedoistasi, pyyntö on tehtävä kirjallisesti tulostamalla, täyttämällä ja allekirjoittamalla tämä lomake ja lähettämällä se alla olevaan osoitteeseen. Lomakkeeseen on liitettävä kopio allekirjoituksen sisältävästä henkilöllisyystodistuksesta.

Jos et voi tulostaa lomaketta, voit kirjoittaa itse vastaavat tiedot sisältävän kirjeen ja lähettää sen allekirjoitettuna ja henkilöllisyystodistuskopiolla täydennettynä alla olevaan soitteeseen.

Cash-In Consulting Oy / Tietosuojavastaava
Teirinkatu 6
65350 VAASA

Avaa lomake