Pääsy omiin tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös itseään koskevista perintärekisteriin tallennetuista tiedoista.

Jos haluat saada jäljennöksen tiedoistasi, voit tunnistautua tällä lomakkella. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus varmistaa pynnön esittäjän henkilöllisyyttä ennen tietojen luovutusta.