Perintäkulut

Perintälain mukaan velallisen on korvattava velkojalle perinnästä aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Kuluttajien perintäkuluista on säädetty laissa seuraavasti:

  • Maksumuistutus: enintään 5 €
  • Maksuvaatimus:

enintään 14 €, jos saatavan pääoma on enintään 100 €
enintään 24 €, jos saatavan pääoma on yli 100 €, mutta enintään 1 000 €
enintään 50 €, jos saatavan pääoma on yli 1 000 €
enintään 14 €, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

  • Maksusuunnitelma: 20-50 € riippuen saatavan suuruudesta ja erien lukumäärästä.
  • Maksuajan pidentäminen vähintään 14 päivää: enintään 5 €