Oikeudellinen perintä

Jos laskua ei ole maksettu maksuvaatimuksen eräpäivään mennessä, saatava voidaan viedä käräjäoikeuteen ja vaatia asialle oikeuden päätöstä.

  • Haastehakemus- ja oikeudenkäyntikulut lisätään maksettavaksesi tulevaan velkasaldoon.
  • Käräjäoikeus ilmoittaa sinulle haasteesta kirjeitse, puhelimitse tai haastemiehen välityksellä.

Jos olet saanut käräjäoikeudelta tiedoksiannon ja haluat hoitaa asian ilman maksuhäiriömerkintää ja ulosottomenettelyä, otathan välittömästi yhteyttä Cash-Iniin.

Käräjäoikeuden tuomiosta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietoihin ja saatavan periminen ulosottoteitse. Ulosottoviranomaisilla on oikeus ulosmitata palkkaa, muita tuloja tai omaisuutta saatavan kuittaamiseksi.