Laskutus ja myyntireskontra

Toimiva myyntilaskutus ja myyntireskontran hoito ovat olennainen osa menestyvää liiketoimintaa. Cash-In hoitaa ammattitaitoisesti asiakkaan koko myyntilaskutuksen ja -reskontran tai ne toiminnot, jotka asiakas päättää ulkoistaa Cash-Inille. Kokonaisvaltainen myyntilaskutuspalvelu sisältää seuraavat osa-alueet:

  • Laskujen luominen ja lähettäminen
  • DL Prime -myyntireskontra
  • Reskontran päivittäminen ja myyntisaamisten seuranta
  • Raportointi
  • Erääntyneiden saatavien siirtäminen muistutuspalveluun ja perintään